No.100莫雨《制服诱惑》写真专辑[29P]_莫雨_爱尤物

No.100莫雨《制服诱惑》写真专辑[29P]_莫雨_爱尤物

然胃虚人不可服,恐助痰湿为患也。鹿角霜治火不生土,脾胃虚寒,食少便溏,胃反呕逆之疾,取温中而不粘滞也。

以破瘀血而不伤血也。桂枝调和营卫,解散风邪而无过汗伤表之厄,真药中之良品,允为汤液之祖也。

内容:实酸平,仁甘平,无毒。发明之逼火而生,水而长,未出卵时先得火气,故不惮冰雪,偏喜淫雨,而尾膻浊最甚,故群雌一被其气皆得生化之机,不待尾之遍也。

其气之壮者,感之轻而发之速,固可不药而愈。况阴尽上升,则肾宫寒极,下既无火,而上火不得归源,故泛炎于面,而作红朱之色也。

味甘气香,能健脾胃,饮食难消运者宜之。是以阴虚精滑而不觉,及小便不禁者,皆不可服,以其走津也。

又两目相向、足斑目赤者大《本经》主胸中邪气热结痛,僻面肿,能败漆,烧之致鼠。发明海粉色碧微咸,专行肝肾,云是海仲介属得东南水土之气而成,与蜂之酿蜜无异。

Leave a Reply