DIY-093 - KAORI2016年番号 滴る雨、雌汁。濡れ透けレ

DIY-093 - KAORI2016年番号 滴る雨、雌汁。濡れ透けレ

今或问用石膏以治真正胃火,单用石膏可矣,何以张仲景先生必加入人参、麦冬者乎?此实有大道存焉,而非一偏之见,可以私臆之也。

然治诸痛,内治实神效。 原是寒虚,又益之以寒药,轻则变成半肢之风,重则痰厥,丧亡顷刻矣。

况此物降而不升,虽能散气,亦不甚升,但散邪而不散正,此两粤之人所以长服而无伤。 第一卷·通治部分\治痰药内容:味辛、性温,无毒。

补血和血、虚症堪用。秋宜取柞之火,盖柞之气,得秋气俱多,故其理皆白,取其火以收秋气,则一秋无疟痢之病。

故用牡蛎于利之中以涩之也。两相较之,损多而益少,未可谓益百而损一也。

第一卷·通治部分\发散药、退热药内容:味辛、甘,性温。石膏大寒,戒多用者,乃论其常;胃火大旺,戒少用者,乃论其变。

Leave a Reply